Lứa tuổi

Các lứa tuổi

  1. Nhóm lớp Bunny( dành cho trẻ từ 12 đến 24 tháng tuổi/ tỉ lệ 1giáo viên/3 trẻ)

       -  Ở lứa tuổi này trẻ thích khám phá cơ thể, đồ vật, sự vật xung quanh qua xúc giác (như sờ, mó, nắm, mút ….). Trẻ có khả năng tập trung ngắn do đó, chúng tôi luôn tổ chức các hoạt động đan xen như vận động, âm nhạc, trò chơi… Nhằm mang đến sự vui vẻ và trí tò mò cho trẻ.

  1. Nhóm lớp Kinder (dành cho trẻ từ 24 đến 36 tháng tuổi/ tỉ lệ 1 giáo viên/4)

       -  Nhóm tuổi này các con đã bắt đầu nhận biết được các đặc điểm xung quanh. Hay đưa ra câu hỏi vì sao, tại sao???

  1. Nhóm lớp Starter (dành cho trẻ từ 3 đến 4 tuổi/ tỉ lệ 1 giáo viên/ 6 trẻ)

       -  Nhóm tuổi này trẻ bắt đầu quan tâm đến sự khác biệt giữa bản thân và các bạn, trẻ tăng trí tò mò, thích thể hiện

  1. Nhóm lớp Jumper (dành cho trẻ từ 4 đến 5 tuổi/ tỉ lệ 1 giáo viên/ 8 trẻ)

 

  1. Nhóm lớp Flyer (dành cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi/ tỉ lệ 1 giáo viên/ 10 trẻ)

 

 

^ Về đầu trang